Tooted

Nõuded relvakappidele

 Soovid relvi hoida TURVALISELT, kõik relvakapid ei paku kahjuks sellist võimalust.
Mudelid millel on elektronlukk ning võtmega avatav nn avariilukk (milleks on tavaliselt lihtne mööblilukk)
mille eesmärgiks on avada kapp kui elektronlukk ei toimi (kood on ununenud või lukk katki).
Kahjuks on seda avariilukku kerge avada ka ilma võtmeta, kui on soov see relvakapp avada.
Meie käest te sellist lahendust 
osta ei saa .


Meie e-poes müüdavad relvakapid vastavad vähemalt järgmistele nõuetele:

1) relvakapp on valmistatud vähemalt 3mm
    paksusest terasplekist.  
                                                                                     
       

 2) padrunite hoiustamiseks on relvakapil eraldi lukustatav laegas.


3) relvakapil on avad seina või/ja põranda külge poltidega kinnitamiseks.

 
4) relvakapp peab olema varustatud turvalukuga (keegi võiks seaduse loojatest defineerida mis on turvalukk)
(tihti on poodides müügil kombinatsioon kus lisaks elektronlukule on nn. avarii võtmelukk- see on avatav sekunditega. Kas see on ka turvalukk?)

RELVAKAPPIDE NÕUDED EESTI VABARIIGIS

§ 8.   Relvakapp kuni kaheksa relva hoidmiseks
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

  (1) Relvakapp peab vastama selle turvalisust tõendava ja murdvarguse vastase kaitse klassi määrava standardi EN 1143-1 või EN 14450 nõuetele.

  (2) Kui relvakapp ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud standardile, peab relvakapp tervikuna olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras(raud-)plekist, millel on vähemalt üks turvalukk.

  (3) Relvakapis, milles hoiustatakse koos relvaga ka laskemoona, sütikuid ja püssirohtu, peab olema selleks eraldi lukustatav osa, mille võtit ei tohi hoiustada relvakapis. Kui laskemoona, sütikuid ja püssirohtu hoiustatakse relvast eraldi relvakapis, ei ole eraldi lukustatav osa nõutav.

  (4) Relvakapi võti asub relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kõrvaliste isikute kätte.
[RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

§ 81  Relvakapp üheksa või enama relva hoidmiseks

  (1) Relvakapp peab olema tootja poolt ette nähtud üheksa või enama relva hoidmiseks ning vastama selle turvalisust tõendava ja murdvarguse vastase kaitse klassi määrava standardi EN 1143-1 või EN 14450 nõuetele.

  (2) Kui tootja ei ole kappi valmistanud relvade hoidmiseks või kapp ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud standardile, võib sellist kappi kasutada relvakapina, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) kapp on valmistatud vähemalt 4 mm paksusest teras(raud)plekist;
  2) kapil on vähemalt üks turvalukk;
  3) hoiustatav relv mahub kappi relva lahti võtmata originaalpikkuses ära;
  4) relv peab olema kinnitatud kapi konstruktsiooni külge turvalukuga.

  (3) Laskemoona, sütikute ja püssirohu hoiustamisele relvakapis kohaldatakse käesoleva määruse § 8 lõikes 3 sätestatut ja relvakapi võtme hoiustamisele § 8 lõikes 4 sätestatut.
[RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]


vaata kõiki meie tootevalikus olevaid relvakappe siit - relvakapid
 
Well Done Grupp OÜ © 2024